Otthonfelújítási támogatás igénylési feltételek.

Frissítve: jan 3

Az Energiakalauz mérnöki tanácsadó és kivitelezőként komplett felújítási projektjét levezényli. Kivitelezőink fantasztikus napelemes rendszereket telepítünk miközben pénzügyi részünk, a Kalauz pedig pénzügyi alkuszként a finanszírozást intézi. Ezek és Tenderium, azaz pályázatíró részlegünk együttes munkája, minden típusú pályázatban otthonosan mozog. Természetesen szolgáltatásainkat külön-külön is igénybe tudja venni.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a végső benyújtási határidő 2022. december 31. Ami azt jelenti, hogy aki még idén nem vágna bele, az legkésőbb jövőre be kell fejezze a munkálatokat, hogy ne maradjon le. A benyújtással semmi esetre sem érdemes viszont késlekedni, ugyanis hiba esetén újra be lehet adni a pályázatot melynek bírálata időt vesz igénybe.

Igénylési módok

 1. Személyesen bármelyik kormányablakban, az összes szükséges dokumentációval.

 2. Postai úton feladva az összes szükséges dokumentumot a MÁK-nak.

 3. Ügyfélkapun keresztül a SZÜF felületen, ahol csatolnunk kell az összes szükséges dokumentumot.

Ki igényelhet - személyi feltételek

 1. Együttes igénylők. Azok akik gyermeket várnak vagy gyermekük van és mindeközben az igénylő házas vagy élettársi viszonyban él azonos lakóhelyen párjával.

 2. Egyedülálló szülők.

ÉS igaz rájuk az összes alábbi állítás:

 • Vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeküket nevelik.

 • A gyermek nem töltötte be 25. életévét (van kivétel ez alól).

 • Mindannyian a fejlesztésben érintett ingatlanba vannak bejelentve. (gyermek is)

 • Legalább egy éve az érintett ingatlanba vannak bejelentve mint lakóhely ( kivétel a várandós szülő vagy frissen vásárolt ingatlan)

 • A fejleszteni kívánt ingatlanban az igénylőknek minimum 50% tulajdonrésze van.

 • Rendelkezik egy év TB jogviszonnyal ( együttes igénylés esetén csak az egyik fél)

 • Az igénylők közül egyikőjük sem rendelkezik köztartozással.

ÉS továbbá igaz rá az egyik pont:

 • Nagykorú, cselekvőképes természetes személy aki magyar állampolgár.

 • Nagykorú cselekvőképes és három hónapot meghaladó tartózkodási és beutazási jogát hazánkban gyakorolja.

Igénylések száma

A támogatás egy alkalommal vehető igénybe. Az előző pontban említett együttes igénylés esetében mindkét nevelő felhasználta az egyszeri lehetőségét.


Milyen ingatlanra igényelhetem ?

Ingatlan nyilvántartásban szereplő fő rendeltetése szerint lakóingatlanok.


Számlázásra vonatkozó feltételek

 • Kizárólag 2021 jan. 1-je utáni szerződés fogadható el mellyel a kivitelezést végző vállalkozót bíztuk meg.

 • Ugyan így, az elvégzett munkákat számlával kell igazolni melyek értelemszerűen a fentebbi időpontok irányadóak.

 • A kivitelezést végző vállalkozó nem lehet az igénylő közeli hozzátartozója és a kivitelezést végző cégben sem lehet tulajdonrésze sem betöltött pozíciója az igénylőnek.

 • Falusi CSOK-ban érintett számla nem számolható el.

 • Utalásos fizetés esetén, utalási bizonylatot szükséges mellékelni.

 • A számlák mellé szükséges az összes adminisztratív dokumentum kitöltése is !Benyújtandó dokumentumok listája


Mindenki számára kötelező dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata

 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata.

 • az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata

 • számlaösszesítő

 • az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata

 • személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Azok számára kötelező dokumentumok akik az alábbi pontokban érintettek valamilyen módon. Kérjük olvassák el ezeket is, hiszen csak így derül ki.

 • örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata

 • a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás.

 • 25. életévét betöltött gyermek esetén az alábbiak (üres karikák) :

 • megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata.

 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata

 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

 • több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

 • mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén az alábbiak (üres karikák):

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata

 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

 • amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata

 • együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

 • Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítás

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

 • A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybevett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata


Visszautasított pályázat

Visszautasítás esetében a kérelem újra beadható amennyiben az utolsó számla óta nem telt el 60 napnál több idő.


Cikkeink folyamatosan frissülnek és kiegészülnek a rendelkezésre álló információk alapján.

Ne feledje, napelmes kivitelezésre Energiakalauz.Pénzügyi megoldások: KalauzPályázati információk: Tenderium
A Cikk forrása: MÁK


242 megtekintés0 hozzászólás
 • Facebook
Nem volt jóNem az igaziIgazán jóKíváló

06704197219